اخبار

ام پوز

چرا ام‌پوز؟

از 2 منظر باید به موضوع اهمیت دستگاه های کارتخوان بدون نیاز به کاغذ اشاره کرد. نخست اینکه دستگاه‌های پوز GPRS معنای دستگاه‌های پوز با قابلیت پرتابل و متحرک را …

مقامات بانکی و فناوری از تعریف امنی‌چنل و ضرورت اجرای آن می‌گویند/بخش دوم

محمودیان: پیوندمیان کانال‌های مختلف،راز جذابیت امنی‌چنل/اینالوئی:امنی‌چنل برای بانک‌ها سودآور‌است/شریفی‌حسینی: امنی‌چنل وارد استراتژی سازمان‌ها‌شود/بزرگمهری: امکان اجرای امنی‌چنل در بانکداری الکترونیک ینالوئی، معاونت فناوری اطلاعات بانک ایران زمین معتقد است کهاین مشتری …