تغییرات مدیریتی در شرکت پرداختی بانک ایران زمین/ فرهاد وکیلیان مدیر عامل شرکت سابین تجارت آریا شد