نمایندگان فروش

ردیف شرکت(نماینده) استان
1 توسعه فناوری کیان پرداز زاگرس کردستان و کرمانشاه
2 آژمان توکان پارس تهران
3 نگین ارتباطات جاوید ترشیز خراسان
4 آقای لشگری راد اصفهان – خوزستان
5 آقای بایزی آذربایجان غربی
6 آقای صالحی مروت همدان
7 خانم رضایی کیش
8 آقای خاجی – شرکت وندا تهران
9 آقای فولادی اصفهان