نمایندگان فروش

شرکت(نماینده) مدیرعامل تاریخ اخذ نمایندگی استان شهر همراه
توسعه تجارت الکترونیک نگین یاران  گل آقایی 96/11/29 آمل-بابل بابل 9117351385
نگین آسال هومان  صادقیان 97/10/01 البرز کرج 9120331802
توسعه فناوری کیان پرداز زاگرس حیرانی 97/09/20 کردستان و کرمانشاه کردستان و کرمانشاه 9190477400
نگین ارتباطات جاوید ترشیز علی موذن 18/10/97 خراسان رضوی 09156536310
توسعه تجارت کویر پایدار زاهدی 18/09/97 سمنان 09150067652
بوتیا پدیده آراد شجاعی 97/11/07 کرمان کرمان 9131971086
آژمان توکان پارس فصیح پور 97/11/06 تهران تهران 9121576852