گفت‌وگو با فرهاد وکیلیان درباره تعریف پرداخت دیجیتال و چیستی آن