مـیـزگـرد رابطه بانـکداری با Omni- channel در مـرکـز فـابـا

پنل بررسی رابطه بانکداری دیجیتال با Omni-channel با حضور علیرضا بزرگمهری مدیرعامل شرکت سابین تجارت آریا، وحید محمودیان مدیر کسب‌و‌کار پرداخت الکترونیک شرکت رمیس، عبدالرضا شریفی‌حسینی معاون فناوری اطلاعات بانک آینده، فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین و مسعودی مدیرعامل شرکت مهندسی فن آوران آلین کیش به عنوان سخنران، سه شنبه 29 خردادماه در مرکز اجتماعات فابا برگزار شد.

در این میزگرد حاضرین به ارائه تعریفی از مفهوم omni-channel پرداخته و این مفهوم را در بستر صنعت بانکداری مورد ارزیابی قرار دادند.

در این نشست علیرضا بزرگمهری، مدیر عامل سابین تجارت آریا با اشاره بعه اینکه omni-channel یک مفهوم و رویکرد است نه یک سرویس، بر اهمیت بازتعریف معماری بسترهای بانکداری دیجیتال بر اساس این مفهوم  و ارتباط دوسویه این رویکرد با core banking تاکید کرد ايشان اين باز تعريف را در 5 محور عنوان نمودند:

  1. بازتعريف و آموزش فرهنگ سازماني مبتني بر خدمت
  2. باز تعريف فرآيندهاي سازمان بر اساس بانکداري ديجيتال
  3. بازتعريف معماري نرم افزار کوربانکينگ بر اساس ESB و موتور فرآيندي
  4. بازتعريف سازمان بانک ها
  5. بازتعريف قوانين بر اين اساس توسط رگولاتور

مدیرعامل سابین تجارت آریا در این نشست گفت:  هدف از omni-channel در سرویس های بانکداری ارائه یک تجربه واحد به یک مشتری با هویت واحد، در میان کانال های مختلف است.  امنی‌چنل زیرساخت حرکت به سمت بانکداری دیجیتال است و در دنیا بانکداری دیجیتال بدون وجود امنی‌چنل معنی خودش را ندارد.